ارتباط با ما

ارتباط مردمی
رسیدگی به شکایات


خدمات دیتا

ویدئو کنفرانس
ISIMA
IPIV

خدمات اینترنت پرسرعت

تعرفه
کمپین ADSL
خدمات مشتریان
سامانه سنجش سرعت
تانوما

خدمات تلفن ثابت

پرداخت قبوض
دریافت ریز مکالمات
سامانه ۱۱۸
کشف مزاحمت
تعرفه

واگذاری شماره های رند مخابرات البرز:

۳۴۷۰۸۰۹۰ , ۳۲۵۰۰۷۰۰ , ۳۳۴۰۳۰۲۰ , ۳۶۵۲۵۰۰۰ , ۳۴۲۰۳۰۳۰

تست سرعت

کانال تلگرام باشگاه مشتریان

تماس با حراست

صدای مشتری

کانال تلگرام روابط عمومی

جستجوی مراکز مخابراتی

اخبار سازمانی

همراه با مشتری ، همگام با فن آوری