برگزاری مراسم روز زن در کانون بازنشستگان مخابرات البر

 

هم زمان با خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا س مراسم جشنی در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۹ با حضور بانوان همکار بازنشسته و مستمری بگیر عضو کانون با سخنرانی دکتر عزیزی در سالن کنفرانس ساختمان فنی برگزار شد و در پایان نیز به رسم قدردانی هدایایی به حاضرین اعطا گردید.

 

روز زن در کانون بازنشستگان