مراکز مخابراتی منطقه البرز

آدرس مخابرات منطقه البرز: عظیمیه ، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ

 

 

مراکز مخابراتی منطقه البرز

 

 

مرکز مخابرات تلفن تماس پیش شماره نشانی
کوثر

کلاک

رییس مرکز ۳۲۳۰۳۳۳۳ ۳۲۳۰ الی ۳۲۳۲
کلاک بالا خ آرش، انتهای خیابان
امور مشترکین ۳۲۳۰۲۰۸۰
قائم

( حسین آباد)

رییس مرکز ۳۳۳۰۳۳۳۳  ۳۳۳۰ الی ۳۳۳۶
کیانمهر، بلوار امیر کبیر، نرسیده به میدان
امور مشترکین ۳۳۳۱۷۰۲۰
شهیدان لطفی

سیراپل

رییس مرکز ۳۵۲۴۳۳۳۳  ۳۵۲۴  – ۳۵۲۷
جاده چالوس ، سیرا پل خواب
امور مشترکین ۳۵۲۴۰۳۶۲
شهیدان کولیوند

مهندسی زارعی

رییس مرکز ۳۶۷۰۳۳۳۳  ۳۶۷۰ – ۳۶۷۱ – ۳۶۷۷ – ۳۶۸۸ – ۳۶۷۹
جاده محمد شهر، شهرک مهندسی زارعی
امور مشترکین ۳۶۷۰۷۸۰۰
شهید نصر آبادی رییس مرکز ۳۲۲۰۳۳۳۳  ۳۲۲۰ الی ۳۲۲۹
میدان شهدا خیابان مظاهری نبش خیابان آبان
امور مشترکین ۳۲۲۱۱۰۹۹
شهید آثاری

( مهر شهر)

رییس مرکز ۳۳۴۰۳۳۳۳  ۳۳۴۰ الی ۳۳۴۲
مهر شهر، بلوار چهارباندی، جنب شهرداری
امور مشترکین ۳۳۴۱۷۰۳۰
شهید رجائی

( رجائی شهر)

رییس مرکز ۳۴۴۱۳۳۳۳   ۳۴۴۰ الی ۳۴۴۹ – ۳۴۲۰ الی ۳۴۲۱
بلوار اصلی رجائی شهر، نبش خیابان هشتم  غربی
امور مشترکین ۳۴۲۰۹۷۵۷
ثارا…

( حصارک)

رییس مرکز ۳۴۵۰۳۳۳۳ ۳۴۵۰ الی ۳۴۵۹

۳۴۶۰ الی۳۴۶۷

حصارک ، خ ایران زمین
امور مشترکین ۳۴۵۴۱۰۰۳تا۱۰۰۷
شهید صدوقی

( فردیس یک)

رییس مرکز ۳۶۵۰۳۳۳۳  ۳۶۵۰ الی ۳۶۵۹
فردیس ، فلکه چهارم، خ ۱۷ شرقی
امور مشترکین ۳۶۵۴۵۵۵۵
خاتم الانبیاء

( فردیس دو)

رییس مرکز ۳۶۶۵۳۳۳۳  ۳۶۶۰ الی ۳۶۶۷
جاده ملارد ، خ گلستان اول
امور مشترکین ۳۶۶۵۵۰۰۸
شهید رشیدی

( کارخانه قند)

رییس مرکز ۳۲۷۰۳۳۳۳   ۳۲۷۰ الی ۳۲۷۵  – ۳۲۷۷
میدان شهدا خیابان مظاهری نبش خیابان آبان
امور مشترکین ۳۲۷۱۶۱۸۱
شهید کاظمی

( ساسانی)

رییس مرکز ۳۲۸۰۳۳۳۳   ۳۲۸۰ الی ۳۲۸۲
بلوار چمران، میدان امام حسین (ع)
امور مشترکین ۳۲۸۲۶۳۰۰
شهید فهمیده

( فاز ۴)

رییس مرکز ۳۳۵۰۳۳۳۳  ۳۳۵۰ الی ۳۳۵۳ – ۳۳۵۵
۴۵ متری گلشهر، روبروی پمپ بنزین
امور مشترکین ۳۳۵۵۵۵۶۰
آیت اله طالقانی رییس مرکز ۳۲۵۵۳۳۳۳  ۳۲۵۰ الی ۳۲۵۹
عظیمیه ، میدان طالقانی، روبروی شهرداری منطقه یک
امور مشترکین ۳۲۵۴۶۰۳۰
امیر کبیر

( کیانمهر)

رییس مرکز ۳۳۲۰۷۷۸۸  ۳۳۶۲۶ – ۳۳۲۱ – ۳۳۲۰
کیانمهر، بلوار امیر کبیر، نرسیده به میدان
امور مشترکین ۳۳۲۱۸۴۰۰
شهید آوینی

( گلدشت)

رییس مرکز ۳۴۸۰۳۳۳۳  ۳۴۸۰ الی ۳۴۸۲
کمالشهر، خیابان شهرداری،    نرسیده به شهرداری
امور مشترکین ۳۴۸۱۹۴۰۰
شهید قندی

( کمالشهر)

رییس مرکز ۳۴۷۱۳۳۳۳  ۳۴۷۰ الی ۳۴۷۲ – ۳۴۷۶
کمالشهر، خیابان شهرداری،    نرسیده به شهرداری
امور مشترکین ۳۴۷۱۷۰۰۵
شهید سلطانی

( اشتهارد)

رییس مرکز ۳۷۷۲۲۲۲۲ ۳۷۷۷ – ۳۷۷۲
اشتهارد، خ ایت ا.. خامنه ای

روبروی دادگاه عمومی

امور مشترکین ۳۷۷۲۱۶۶۰
شهدای مشکین دشت رییس مرکز ۳۶۲۰۳۳۳۳    ۳۶۲۰ الی ۳۶۲۲ – ۳۶۲۷ -۳۶۲۸
مشکین دشت، خ شهید هدایتکار،

خ مرادی

امور مشترکین ۳۶۲۱۴۱۰۳
ساوجبلاغ

( هشتگرد)

رییس اداره ۴۴۲۲۳۲۳۲ ۴۴۲۱ الی ۴۴۲۸
هشتگرد، خ راه آهن، خ شریعتی
امور مشترکین ۴۴۲۲۸۸۹۰
شهدای گرمدره رییس مرکز ۳۶۱۰۳۳۳۳ ۳۶۱۰ – ۳۶۱۲ گرمدره، بعد از ریل آهن
امور مشترکین ۳۶۱۰۶۹۱۱
شهید کریم زاده

( ولد آباد)

رییس مرکز ۳۶۳۰۳۳۳۳   ۳۶۳۰ الی ۳۶۳۴
ولد آباد، خ ۲۲ بهمن ، خ شهداء جنب مدرسه تقوی
امور مشترکین ۳۶۳۲۱۰۴۰
شهدای ماهدشت رییس مرکز ۳۷۳۰۳۳۳۳ ۳۷۳۰ – ۳۷۳۱ ماهدشت، بلوار اصلی، خ شهید رحمانی( کارخانه قند سابق)
امور مشترکین ۳۷۳۱۴۹۰۰
طالقان رییس مرکز ۴۴۷۲۲۲۲۲  ۴۴۸۲ الی ۴۴۸۴ – ۴۴۷۴ – ۴۴۷۷ – ۴۴۸۸  ۴۴۷۲
طالقان ، شهرک
امور مشترکین ۴۴۷۲۵۰۰۴
اداره نظر آباد رییس اداره ۴۵۳۵۲۵۵۵ ۴۵۴۵ – ۴۵۳۴-۴۵۳۲ – ۴۴۶۳ – ۴۴۵۹ – ۴۵۲۷  ۴۵۲۵ –  -۴۵۳۹ -۴۵۲۲ نظر آباد ، خ مدرس، جنب ترمینال
امور مشترکین ۴۵۳۵۲۹۹۹
شهدای نظر آباد رییس مرکز ۴۵۳۵۲۵۵۵ ۴۵۲۵ – ۴۵۲۲ – ۴۵۲۷
نظر آباد ، خ مدرس، جنب ترمینال
امور مشترکین ۴۵۳۵۲۹۹۹
شهید خوش طینت

( شهرک ناز)

رییس مرکز ۳۶۸۰۳۳۳۳ ۳۶۸۰ – ۳۶۸۷
شهرک ناز
امور مشترکین ۳۶۸۰۸۱۰۰
شهیدان غیاثی

( باغستان)

رییس مرکز ۳۴۳۰۳۳۳۳ ۳۴۳۰ الی ۳۴۳۵ و۳۴۳۷
باغستان ، خ بیمارستان البرز
امور مشترکین  ۳۴۳۲۲۵۰۰
شهید بغدادی

( هشتگرد)

رییس مرکز ۴۴۲۲۲۰۱۰ ۴۴۲۱ الی ۴۴۲۴ هشتگرد، خ راه آهن، خ شریعتی
امور مشترکین ۴۴۲۱۳۰۵۰
شهید قناعت

( شهر جدید هشتگرد)

رییس مرکز ۴۴۲۶۲۰۳۰ ۴۴۲۵ – ۴۴۲۶ -۴۴۲۸ شهر جدید هشتگرد، بعد از میدان شهرداری، به طرف مسجد